PROJEKT NR 2018-1-PL01-KA102-048050

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ FACHOWCEM GRAFIKI NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM”

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe